Piltdown man dating method


28-Apr-2017 10:56

verwys na die beweerde ontwikkeling van die aarde oor miljarde jare heen tot en met sy huidige geologiese samestelling en prosesse.

Iets soos die pangea-teorie waarin die kontinente oorspronklik deel sou wees van een kontinent, en oor miljoene jare gedryf het tot waar hulle nou is, tel byvoorbeeld hieronder.

word hoofsaaklik gegrond op Darwin se teorie van evolusie, en staan vandag bekend as die teorie van evolusie.

Baie evolusionistiese biolo meen dat dit die enigste werklike teorie van evolusie is.

Evolusionisme het egter ten diepste te doen met n wreldbeeld waarin die mens, asook die huidige aarde verstaan word as die produk van evolusie oor miljarde jare.

Voorstanders van evolusie is dus gewoonlik ook voorstanders van die oerknal en n baie ou aarde (miljarde jare), waaruit lewe natuurlik (sonder bonatuurlike ingryping) ontwikkel het vanuit anorganiese materiaal.

Wanneer hierdie artikel dus praat van evolusie of evolusionisme, het dit hierdie wreldbeeld in gedagte. T.) juis omdat evolusionistiese wetenskaplikes self die term evolusionisme vermy, en nie hou daarvan as mense teen die evolusieleer of te wel, die wreldbeeld agter evolusie, kritiek lewer nie.

Een van die ontstellende tendense is dat die woord evolusionisme besig is om uit baie woordeboeke te verdwyn (bv. In terme van die wreldbeeld agter evolusionisme, kan onderskei word tussen kosmologiese, geologiese en biologiese evolusionisme (later verduidelik).

Die neiging bestaan om dit eerder net te definier as verandering oor tyd.Teenoor die teorie van biologiese evolusie staan die teorie van skepping vanuit niks.Hierdie teorie gaan uit vanuit die basiese hipotese dat God die fisiese kosmos, asook alle vorme van lewe geskep het in sy huidige basiese vorm.So gesien is biologiese evolusie eintlik selfweerleggend!Radiocarbon- The most common method of absolute dating is radiocarbon or c14 dating. This technique was introduced in 1955 by a University of Chicago scientist Willard Libby. This technique was introduced in 1955 by… continue reading »


Read more